Det är dags att nominera din favorit till Årets marknadsförare 2023

Syftet med tävlingen Årets marknadsförare är att stimulera och belöna skickliga marknadsföringsinsatser i Eskilstuna kommun. Tävlingen ska också öka erfarenhetsutbytet kring problem, möjligheter och frågeställningar som hör ihop med begreppet marknadsföring. Syftet är likaså att hos allmänheten ge ökad insikt och förståelse för att marknadsföring är ett viktigt led i strävan att utveckla alla typer av företagsamheter och organisationer, samt därmed skapa trygga förhållanden för anställda och andra intressenter.

De tävlande ska under året ha genomfört dokumenterat skickliga marknadsföringsinsatser. Juryn utser Årets marknadsförare som kan vara ett specifikt projekt, en person, företag eller organisation. Gemensamt för alla är att de framgångsrikt har profilerat sig lokalt och bidragit till positiva effekter för Eskilstuna.

Nominera här