Medlem i fokus

Folk och Kultur

Namn: Ismo Railisson
Titel: Projektledare

Lär dig mer

Kortfattat vad företaget gör:

Folk och Kultur, Kulturlyftet – kultur i hela landet – består av Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd och har två heltidsanställda samt projektanställningar under genomförandeprocess oktober–februari.

– Vi arrangerar det nationella, med nordiska utblick, kulturpolitiska konventet Folk och Kultur sedan 2018 i Munktellstaden i Eskilstuna. Konventet är viktigt för den kommunala, regionala och nationella kulturen som arena för samtal, möten och kunskapsutveckling för såväl konst, kultur, kulturpolitik och ett tvärsektoriellt sammanhang.

Kulturlyftets vision inför 2027 är att Folk och Kultur ska vara en ledande arena för hela kulturbranschen och kulturpolitiken. Utöver detta är målet att under åren fram till 2027 arbeta för att 30 % av samtal, debatter och paneldiskussion kommer från sektorer andra än kultursektorn. Genom detta bekräftas behovet av att ha en plats där kulturpolitiken är närvarande och kulturpolitiska samtal och framför allt tvärsektoriella samtal kan ske.

Varför ska man komma till konventet Folk och Kultur?

– Som en betydande nationell aktör som genomförs i Eskilstuna finns här under fyra dagar årligen politiker, kulturbranschen liksom andra sektorer och nationella institutioner för att debattera, nätverka och utveckla. Mycket kunskap som fungerar i nätverk mot det lokala Eskilstuna likaså. Här finns fina möjligheter för kunskapsutbyte, nya lärdomar och insikter för vidare utveckling för ett tvärsektoriellt arbete.

Varför är du medlem i MIE?

– Som första kulturorganisation ser vi MiE som en fin arena att utveckla nätverk lokalt där vidare samverkan är givande både lokalt som nationellt.

mie-plus_orange

Plussa dina kunskaper.
Bli medlem i MiE!

Jo jo, men what’s in it for me?

01.

Vi erbjuder dig möjligheten att utbildas och utveckla dina kunskaper
inom marknadsföring genom utbildningar och seminarier.

02.

Du får vara med på fyra inspirerande ”Vakna med MiE” per år.
Där kan du lära dig om marknadsföring och träffa företagare att utbyta erfarenheter med.

03.

Och du! Medlemskap i MiE ger dig rabatt på både EN24 och MiE-dagen 2024.
Vårens och höstens höjdpunkter.