Medlem i fokus

Position Eskilstuna

Namn: Elina Gustavsson
Titel: Verksamhetsansvarig

Lär dig mer

Kortfattat vad Position Eskilstuna gör:

Position Eskilstunas syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen för att öka Eskilstunas attraktionskraft. Föreningens mål är att vara ett oberoende aktivt nätverk som verkar för bättre förutsättningar för Eskilstunas näringsliv samt att bidra till att marknadsföra Eskilstuna Kommun som arbetsplats, handelsplats, bostadsort och besöksmål. Föreningens vision är att Eskilstuna växer och stärker näringslivet.

Varför ska man anlita er?

Vi är din hjälpande hand att lyckas i Eskilstuna. Allt från viktig statistik, kontaktnät, rådgivning, tillstånd, Eskilstuna presentkort, evenemang, information och ett perfekt bollplank i många situationer. Vi delar med oss av varandras framgångar och hjälper varandra att göra Eskilstuna till en attraktiv stad, tillsammans!

Vad innebär god marknadsföring för dig?

God marknadsföring är genomtänkt vilket syns i ett budskap som är direkt riktat mot en utvald målgrupp. God marknadsföring gör också att det som marknadsförs når igenom ett bruset och får folk att komma på t ex ett event. Ett konkret exempel på god marknadsföring är Luciamyset som vi på Position Eskilstuna arrangerade tillsammans med Föreningen Omtanke och Eskilstuna SUP. Ca 1 000 personer besökte det evenemanget!

Varför är du medlem i MiE?

Jag tror starkt på samverkan och synergier. MiE är en perfekt plattform för nätverkande och att hitta samverkansytor där vi tillsammans kan stärka varandras verksamheter!

mie-plus_orange

Plussa dina kunskaper.
Bli medlem i MiE!

Jo jo, men what’s in it for me?

01.

Vi erbjuder dig möjligheten att utbildas och utveckla dina kunskaper
inom marknadsföring genom utbildningar och seminarier.

02.

Du får vara med på fyra inspirerande ”Vakna med MiE” per år.
Där kan du lära dig om marknadsföring och träffa företagare att utbyta erfarenheter med.

03.

Och du! Medlemskap i MiE ger dig rabatt på både EN24 och MiE-dagen 2024.
Vårens och höstens höjdpunkter.