Medlem i fokus

Tribion Agency AB

Ägare: Terry Träff
Antal anställda: 3
Namnet på den som svarar från företaget: Terry Träff

Lär dig mer

Kortfattat vad företaget gör:

Vi är en digital byrå med 100% fokus på digital strategi, transformation & performance marketing.
Vi hjälper B2B samt B2C-bolag med digital tillväxt, oavsett om det handlar om leadsgenerering eller direktförsäljning.

Varför ska man anlita er?

Vår vision är att bygga Sveriges schysstaste byrå. Detta genom att vi skapar digital tillväxt för våra kunder och alltid är transparenta, samtidigt som vi lär våra kunder att med tiden kunna detta själva. Det har nu mynnat ut i att våra strategier och operativa insatser hjälpt våra kunder att sälja för över 1,8 miljarder kronor hittills.

Vad innebär bra marknadsföring för dig?

Bra marknadsföring handlar om relevans. Det spelar ingen roll hur man prispressar och rear ut, saknas relevansen så saknas även syftet. Fundamenten i marknadsföring handlar om att bygga medvetenhet, skapa behov och därefter gå på de relevanta delarna. Våga testa, våga utmana och våga investera.

Varför är du medlem i MIE?

De senaste 15 åren har jag haft fokus på Stockholmsmarknaden, men i och med att Eskilstuna är en växande stad så vill jag så klart vara med och få Eskilstunas näringsliv att fortsätta växa. Detta innebär inte bara att vi kommer att arbeta med bolag här, utan även erbjuda föreläsningar, workshops och mentorskap.

mie-plus_orange

Plussa dina kunskaper.
Bli medlem i MiE!

Jo jo, men what’s in it for me?

01.

Vi erbjuder dig möjligheten att utbildas och utveckla dina kunskaper
inom marknadsföring genom utbildningar och seminarier.

02.

Du får vara med på fyra inspirerande ”Vakna med MiE” per år.
Där kan du lära dig om marknadsföring och träffa företagare att utbyta erfarenheter med.

03.

Och du! Medlemskap i MiE ger dig rabatt på både EN24 och MiE-dagen 2024.
Vårens och höstens höjdpunkter.